New items
Nieufność : źródła i konsekwencje
Women's Worlds : The Art and Life of Mary Ellen Best 1809-1891
Kinetic structure
Intro-Wersje : teksty studentek i studentów Szkoły Filmowej w Łodzi : reżyseria 2017-2021
Leksykon miast intymnych : swobodny podręcznik do geopoetyki i kosmopolityki