Nowości
Russian Avant-Garde : pioneers and direct descendants
Melâškì = Mieleszki
Animacja w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Rodin Arp
Brak okładki
Józef Hałas, Zdzisław Jurkiewicz, Alfons Mazurkiewicz