New items
Dizajn dla realnego świata : Środowisko człowieka i zmiana społeczna
Męska rzecz
Kolektywy teatralne, artystyczne i badawcze : materiały z konferencji zorganizowanej w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów WFPiK Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Malta Festival Poznań (19 czerwca 2018 roku)
Rozmowy obrazów. Tom 2
Warszawa