New items
Vademecum typografa. T. 1,
Tony Cragg : rzeźby i prace na papierze = sculptures and works on paper
Owoc poznania
Bronisław Zelek : w zaklętej krainie liter = Bronisław Zelek : in the letter wonderland
11. Triennale Grafiki Polskiej = 11th Polish Print Triennial