Nowości
Hiroshi Sugimoto : Time Machine
Bez gorsetu : Camille Claudel i polskie rzeźbiarki XIX wieku = Corsets off : Camille Claudel and Polish women sculptors of the 19th century
Joanna Kaiser
Odpowiedzialność artysty : awangarda - między terrorem a rozumem
Ekspresja : lwowska rzeźba rokokowa