New items
Zofia Rydet : idę dobrą drogą : Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie = I am walking the good road : Municipal Bureau of Art Exhibitions in Leszno : 8.10-27.11.201
Biografie niezwykłe : Zygmunt Grudziński 1870-1929, Bronisław Wiland 1874-1932
Leszek Kołakowski : bibliografia 1945-2014
Piotr Gawron : nie ma formy bez anegdoty = no form without anecdote
Ursula von Rydingsvard : tylko sztuka = nothing but art