New items
Plakat do filmu - film na plakacie : ze zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Ossolineum i Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia = Posters for films - films on posters : from the collection of the Documents of Social Life Department of the Ossolineum Library, and the Wrocław Contemporary Culture Room
Pomiędzy grafiką a obrazem wirtualnym = Between printmaking and digital image
Cyrk
Space Synthesis : Jan St. Werner
Mondrian and Photography : Picturing the Artist and His Work