Nowości
75 lat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku = 75 years of the Academy of Fine Arts in Gdańsk
Maciej Buszewicz : plakaty = posters
Malarstwo radykalne = Radical painting : Tomasz Milanowski, Sławomir Ratajski
Informator ASP w Warszawie = ASP in Warsaw prospectus
Edukacja medialna jako wyzwanie