New items
Plakaty = Posters
Społeczny wymiar dizajnu
Przestrzeń geometrii = Geometry of Space : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie = Ceramic Studio, The Academy of Fine Arts in Warsaw
Zabobony sztuki najnowszej : teksty polemiczne
Biomorfizm w sztuce XX wieku : między biomechaniką a bezformiem