New items
Techniki i metody pozyskiwania obrazu trójwymiarowego = Techniques and methods for the acquisition of three-dimensional images
Under the Guise of Spring : The message hidden in Botticelli's Primavera
Na ramionach olbrzymów : wykłady na festiwalu La Milanesiana w latach 2001-2015
Odnowa = Renewal : Biennale Zielona Góra 2022
Darczyńcy polskich muzeów : historia i współczesność. T. 1