New items
Devil May Cry 5 : Official Art Works
Kozłowski/Makowicz : nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Sztuki w Szczecinie
Posągi i utopie : rzeźba jako metafora nowoczesnej formy artystycznej, podmiotowości i politycznej wspólnoty
Witchcraft
Godło Uniwersytetu Warszawskiego : dzieje symbolu na pieczęciach uczelni ze zbiorów Muzeum UW