New items
Nie każ mi myśleć! : o życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych
Maria Jarema : wymyślić sztukę na nowo
Ciemności Smalandii
Mirosław Bałka : Pracownia Działań Przestrzennych, Wydział Sztuki Mediów = Studio of Spatial Activities Faculty of Media Art
Komunikacja niewerbalna w filmach animowanych