New items
Komunikacja interpersonalna i psychologiczne aspekty pracy z ludźmi : od instytucji kultury do biznesu
Kino artystów i artystek : od Mélièsa do Maciunasa
Manual of Museum Planning : Sustainable Space, Facilities, and Operations
Świadek epoki : Walter Benjamin
Representations of Femininity in American Genre Cinema : The Woman's Film, Film Noir, and Modern Horror