Nowości
Picturing People : The New State of the Art
Widoczne, niewidoczne : pokaz malarstwa XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie = Visible, invisible : showcase of 20th-century paintings from the collection of National Museum in Warsaw
Biblioteki : krucha historia
Giorgio de Chirico : Life and Paintings
Plastic World