New items
Janusz Stanny : plakaty i okładki = posters, book covers
Rodin Arp
Leszek Kołakowski : bibliografia 1945-2014
Sound Scenography = Klangszenografie : The Art of Designing Sound for Spaces
Meander : Łukasz Majcherowicz