New items
Ursula von Rydingsvard : tylko sztuka = nothing but art
Andrzej Zwierzchowski : malarstwo : listopad 1980
Obrazowanie jako fundament rzeczywistości : tożsamość artysty a pamięć zbiorowa = Imagery as the foundation of reality : identity of an artist and social collective memory
Stworzyć komiks
Innowacje : 1999-2009 : Ericsson i Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie : jubileuszowa wystawa Galerii Ericsson, Warszawa 2009