New items
Obecny. Jestem? : transformacja charakteru i statusu obecności w sztuce performance, rzeźbie i instalacji = Present. Am I? : the transformation of the character and status of presence in performance art, sculpture and installation
Marc Chagall : wszystko jest malarstwem = everything is painting
Wolność albo śmierć. T. 1
Ewa Kierska : malarka melancholii
Samotnica : dwa życia Marii Dulębianki