New items
Design 32 : konkurs Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2021 = The Best Design Diplomas from Academies of Fine Arts 2021 competition
Piotr Wójtowicz : obrazy z literą A + aneks = Piotr Wójtowicz : pictures with the letter A + appendix
Prix Ars Electronica 2023 : New Animation Art, Aritificial Intelligence & Life Art, Digital Musics & Sound Art, u19-create your own world, Ars Electronica Award for Digital Humanity, CultText x Ars Electronica Award, Klasse! Lernen. Wir sind digital, STARTS Prize'23, European Union Prize for Citizen Science
Elden Ring : Official Art Book. Volume II
O fenomenie sztuk wizualnych i meandrach ich ochrony : filozofia i elementy nowej teorii i praktyki konserwacji