New items
Studio Ghibli : miejsce filmu animowanego w japońskiej kulturze : praca zbiorowa
Biomorfizm w sztuce XX wieku : między biomechaniką a bezformiem
Twój Vincent : Podróż : sztuka, obrazy i kulisy powstawania pierwszej na świecie pełnometrażowej animacji malarskiej
Rysunek 26 : Pracownia Rysunku 26 2021/22 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Grafiki : Rysunek 27 : Pracownia Rysunku 27 2021/22 ASP w Warszawie, Wydział Grafiki
Teka artystyczna uczestników Międzynarodowej Konferencji "Dzieło jako środek w edukacji artystycznej" : 26-28/10/2019