Nowości
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1,
Hitchcock : teksty i parateksty
Świadek epoki : Walter Benjamin
Krótka historia teatru w Europie. T. 2
Engraving and Etching 1400-2000 : A History of the Development of Manual Intaglio Printmaking Processes