New items
Concepts of Beauty in Renaissance Art
Raport Roczny Zespołu Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2022/2023 = Annual Report of the Rectorial Team of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2022/2023
Beyond Matter, Within Space : Curatorial and Art Mediation Techniques on the Verge of Virtual Reality
Zacznij kochać dizajn : jak kolekcjonować polską sztukę użytkową
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 1950-2020 : geneza, historia, znaczenie dla ochrony dziedzictwa