Nowości
Tetris : ludzie i gry
Ciężar i lekkość w kulturze : estetyka, poetyka, style myślenia
Cabin porn : podróż przez marzenia- lasy i chaty na krańcach świata
French New Wave : A New Look
Piotr Wójtowicz : obrazy z literą A + aneks = Piotr Wójtowicz : pictures with the letter A + appendix