New items
Przestrzeń i czas : I Międzyuczelniana Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dłużew 2015 "Przestrzeń i czas"
Od idei do obiektu, od obiektu do produktu = Idea to object, object to product = Me-ra'ajon le-objekt, me-objekt le-mucar
Gdańsk - Warszawa : wspólne historie, kryterium koloru
Fête funèbre czyli Sztuka wobec śmierci = Fête funèbre : or art and death
Zabobony sztuki najnowszej : teksty polemiczne