Nowości
Męska rzecz
Wędrowiec i jego cień
Komiks - teoria
Storyboard : ruch w sztuce filmowej
Samotnica : dwa życia Marii Dulębianki