New items
Odszkolnić Akademię
Design 32 : konkurs Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2021 = The Best Design Diplomas from Academies of Fine Arts 2021 competition
Ekologiczny dom : jak go zbudować i zdrowo w nim mieszkać
Sargent Portrait Drawings : 42 Works by John Singer Sargent
Raport Roczny Zespołu Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2022/2023 = Annual Report of the Rectorial Team of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2022/2023