New items
Dopełnianie = Fulfillment
Puszka Pandory = Pandora's Box
Od idei do obiektu, od obiektu do produktu = Idea to object, object to product = Me-ra'ajon le-objekt, me-objekt le-mucar
Współczesny rysunek polski
Spojrzenie Antonioniego