New items
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Stworzenie
Rzeźba ceramiczna
Piotr Szulkowski : interpretacje dyscyplin olimpijskich = interpretation of olympic disciplines
Its flower is hard to find