Nowości
Proteuszowe czasy : rozpad państwowego systemu sztuki 1982-1993 : stan wojenny, druga odwilż, transformacja ustrojowa
Słownik ukrainizmów : interpretują polscy i ukraińscy ilustratorzy = Slovnik ukraïnìzmìv : ìnterpretacìâ pol's'kih ta ukraïns'kih ìlûstratorìv : Art Studio Agrafka, Bovska, Oleg Gryshchenko, Gosia Herba, Jan Kallwejt, Mari Kinovych, Hania Kmieć, Ola Niepsuj, Dawid Ryski, Vadym Solowski, Sophia Suliy, Paweł Szlotawa : 12.05-24.07.2022 Miejska Galeria Sztuki w Łodzi Galeria Re:Medium ul. Piotrkowska 113 = Mìs'ka Galereâ Mistectv u Lodzì Galereâ Re:Medìum vul. P'otrkovs'ka 113
Fête funèbre czyli Sztuka wobec śmierci = Fête funèbre : or art and death
Making Videogames : The Art of Creating Digital Worlds
Punkt i linia a płaszczyzna : przyczynek do analizy elementów malarskich