New items
Plakat do filmu - film na plakacie : ze zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Ossolineum i Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia = Posters for films - films on posters : from the collection of the Documents of Social Life Department of the Ossolineum Library, and the Wrocław Contemporary Culture Room
Florentine Portrait
Uzumaki : spiral into horror : deluxe edition
Under the Guise of Spring : The message hidden in Botticelli's Primavera
Jedyna taka w Polsce... : dzieje Biblioteki Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie