New items
Szkoła Artystyczna. 3(15)/2021
Ewolucja cywilizacyjnej roli i społecznego odbioru nauki. Cz. 2
Dominik : wystawa malarstwa z cyklu Artyści Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Galeria ASP 3A, 19 marca-5 kwietnia 1996 r
Starting from Language : Joseph Beuys at 100
Zofia Rydet : idę dobrą drogą : Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie = I am walking the good road : Municipal Bureau of Art Exhibitions in Leszno : 8.10-27.11.201