Nowości
Myszka Miki : kawa "Zombo"
Body of the Artisan : Art and Experience in the Scientific Revolution
Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction
09/19 : Mirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Prot Jarnuszkiewicz, Piotr Kopik, Anna Panek, Thomáš Rafa, Sławomir Ratajski, Paweł Susid, Włodzimierz Szymański, Jakub Wróblewski
Jacek Malczewski twórca malarskich metafor