Nowości
Dosłownie : liternicze i typograficzne okładki polskich książek 1944-2019
Game Changers : The Video Game Revolution
Zanim powstał Wydział Rzeźby : nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818-1939
Krzysztof Kędzierski : pars pro toto, asamblage, rzeźba
Panorama Racławicka" : sprawa narodowa : udział pracowników Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w badaniach i projektowaniu programu konserwacji "Panoramy Racławickiej" w latach 1981-1984