Nowości
Plakat do filmu - film na plakacie : ze zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Ossolineum i Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia = Posters for films - films on posters : from the collection of the Documents of Social Life Department of the Ossolineum Library, and the Wrocław Contemporary Culture Room
Pagan Mysteries in the Renaissance
Muzea i narody w Europie Środkowej przed pierwszą wojną światową
Maurizio Cattelan : Amen
Stanley Kubrick archives