New items
Zarys poetyki uwodzenia : o strategiach perswazyjnych w reklamie wizualnej
Zacznij kochać dizajn : jak kolekcjonować polską sztukę użytkową
Stylepedia : A Visual Directory of Fashion Styles
Issues in Curating Contemporary Art and Performance
W stronę modernizmu : Architekt Romuald Miller