New items
Emancipated Spectator
Literkolekcja
Odkryj Polskę na nowo : unijne projekty w kulturze = Discover Poland anew : EU projects in culture
Sztuka idzie na wolność : sztuka w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej i Węgierskiej Republice Ludowej w latach osiemdziesiątych XX wieku = Art breaks free : art in the Polish People's Republic, Czechoslovak Socialist Republic and Hungarian People's Republic in the 1980s
Zobaczyć to, co polityczne : filozofia politycznej postrzegalności według Jacques'a Rancière'a