Nowości
Szyja : awangarda i alkohol : rozmowy z artystami
Rzecz w kulturze
Works on ancient history and early christianity, and religious works
Astrology
Sofie Dawo : Eine textile Revolte = A Textile Subversion