New items
At your own risk : a saint's testament
Darczyńcy polskich muzeów : historia i współczesność. T. 1
Ireneusz Walczak : Narkoza i euforia = Narcosis and euphoria : 2019-1988
Akira Club : The Memory of Akira Lives on in Our Hearts!
Kolektywy teatralne, artystyczne i badawcze : materiały z konferencji zorganizowanej w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów WFPiK Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Malta Festival Poznań (19 czerwca 2018 roku)