New items
Unintended Beauty
İstanbul Rotary Sanat Ödülü Yarışması ve Sergisi : 10 yıl 2011-2020 = Istanbul Rotary Art Award Competition and Exhibition : 10 years 2011-2020
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej = Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
5 lat Plenerów Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki : Sandomierz, Warszawa, Kraków, Toruń
Innowacje : 1999-2009 : Ericsson i Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie : jubileuszowa wystawa Galerii Ericsson, Warszawa 2009