New items
Wilhelm Sasnal : tytuł niepodany (Taki pejzaż)
Kontrola wywozu dóbr kultury z Ukrainy : zbiór przepisów prawnych
Zobaczyć to, co polityczne : filozofia politycznej postrzegalności według Jacques'a Rancière'a
Trzcina Pascala : wystawa prac studentów, absolwentów i pedagogów Pracowni Rzeźby II, 2017-2021 : Galeria Sztuki BWA "Jatki", Nowy Targ, 2021
Dziura w całym : o sztuce i historii sztuki współczesnej