New items
Witkacy : sejsmograf epoki przyspieszenia = seismograph of the acceleration age
Artystka : Anna Bilińska 1854-1893
Obrazy pamięci i wiedzy : fotograficzne reprodukcje dzieł w archiwach i narracjach historii sztuki
Haptyczny rezonans materii : Maria Papa Rostkowska i gościnie w stulecie urodzin artystki = Haptic resonance of matter : Maria Papa Rostkowska and female guests on the centenary of the artist's birth
Forbidden memory = pamięć zakazana