New items
New Digital Deal : How the Digital World Could Work : Ars Electronica 2021
Piotr Gawron : nie ma formy bez anegdoty = no form without anecdote
Cichy memoriał
Przestrzeń niewysłowiona : Jerzy Sołtan, Lech Tomaszewski, Andrzej Jan Wróblewski = Ineffable space : Jerzy Sołtan, Lech Tomaszewski, Andrzej Jan Wróblewski
Body mirror