Nowości
O fenomenie sztuk wizualnych i meandrach ich ochrony : filozofia i elementy nowej teorii i praktyki konserwacji
Stanisław Baj
Towards the Bauhaus
Short History of the Italian Renaissance
Total Art of Stalinism : Avant-Garde, Aesthetic Dictatorship, and Beyond