New items
Art in a disrupted world : Poland, 1939-1949
Tożsamość : 100 lat polskiej architektury
Colours of Art : The Story of Art in 80 Palettes
Issues in Curating Contemporary Art and Performance
Kolektywy teatralne, artystyczne i badawcze : materiały z konferencji zorganizowanej w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów WFPiK Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Malta Festival Poznań (19 czerwca 2018 roku)