New items
Glauer : Marius Glauer
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Galeria -1 : Polski Komitet Olimpijski : wystawy sztuki współczesnej 2006-2016
Natalia LL : sum ergo sum
Jerzy Jarnuszkiewicz : rzeźby