New items
Grzegorz Kozera : widzenie powtórne = the second look
Dom
Leon Tarasewicz : malarstwo : 4.08.-15.09.2017, Akademia Supraska
Piotr Szulkowski : interpretacje dyscyplin olimpijskich = interpretation of olympic disciplines
City limits : Yael Efrati, Asta Gröting, Monika Sosnowska