New items
Zobaczyć to, co polityczne : filozofia politycznej postrzegalności według Jacques'a Rancière'a
Przy dźwiękach fado
Fangor : dzisiaj są moje urodziny : wystawa z okazji 100. rocznicy urodzin Wojciecha Fangora
Elżbieta Cieszyńska : kraj-obrazy
Stado : międzyuczelniany projekt artystyczny 2022