Nowości
Na drugim planie : ukryte w ołtarzu Wita Stwosza
Widoczne, niewidoczne : pokaz malarstwa XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie = Visible, invisible : showcase of 20th-century paintings from the collection of National Museum in Warsaw
Biała strefa : Galeria Austriacka, Warszawa, 11.08-7.09.2006
Rzeźba w porcelanie, porcelana w rzeźbie = Porcelain sculpture, porcelain in sculpture
Wilhelm Sasnal : tytuł niepodany (Taki pejzaż)