New items
Jerzy Mierzejewski : album wystawy zorganizowanej w ramach V Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage, Galeria Tumult, Toruń, 29.11. - 06.12. 1997
Głosy zabitego miasta : wstępna prezentacja rezultatów badań archeologicznych na terenie dawnego getta warszawskiego w latach 2021-2022
Alice Neel : Hot Off The Griddle
Włodzimierz Pawlak : Dzienniki 1989-2022 = Diaries 1989-2022
Helmut Newton, Alice Springs : us and them