Nowości
Stopień niepoznania = The degree of non-cognition
Raport o stanie architektury drewnianej w Polsce
Bronisław Zelek : w zaklętej krainie liter = Bronisław Zelek : in the letter wonderland
Frida Kahlo : Her Universe
Krótka historia teatru w Europie. T. 2