New items
Jan Sawka: The place of memory (The memory of place)
Myślenie bez poręczy : eseje o rozumieniu świata
Wielkie plany w rękach obywateli : na koalicyjnym szlaku
Od Gutenberga do Zuckerberga : wstęp do humanistyki cyfrowej
Vitamin P 2 : New Perspectives in Painting